Energomontaż English version
Raporty bieżące

Strona nr 1 z 57   

5/2014 (04.03.2014)

Termin zaprzestania podlegania przez Emitenta obowiązkom informacyjnym oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym

Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydał komunikat z dnia 3 marca 2014 r. zgodnie z treścią, którego z końcem dnia 10 marca 2014 r. upływa 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. z postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku spółki ...

> więcej

4/2014 (25.02.2014)

Ogłoszenie o konkursie ofert na sprzedaż lokali mieszkalnych kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"

Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 25 lutego 2014 r. ogłosił pisemny konkurs ofert na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Przedmiotem konkursu ofert są 182 samodzielne lokale mieszkalne ...

> więcej

3/2014 (17.01.2014)

Wynik przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"

W nawiązaniu raportu bieżącego nr 53/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r., w którym Spółka informowała o ogłoszeniu drugiego przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce" Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z ww. przetargiem nie wpłynęła żadna oferta.

> więcej

2/2014 (14.01.2014)

Odstąpienie od kontraktu na dostawę i montaż konstrukcji stalowych reaktorów SCR realizowanego w Elektrowni Kozienice S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2012 opublikowanego dnia 23 maja 2012 roku Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka, Wykonawca) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2014 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze poinformował RAFAKO S.A. (Zamawiający), iż odstępuje od kontraktu handlowego zawartego przez Emitenta z Zamawiającym ...

> więcej

1/2014 (03.01.2014)

Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2014

Działając zgodnie z § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] (Rozporządzenie) Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku ...

> więcej

53/2013 (31.12.2013)

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"

Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2013 r. ogłosił pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości ...

> więcej

52/2013 (16.12.2013)

Odstąpienie od dwóch umów handlowych zawartych z RAFAKO S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2012 opublikowanego dnia 29 marca 2012 roku Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka, Wykonawca) informuje, iż w dniu 16 grudnia 2013 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze poinformował RAFAKO S.A. (Zamawiający), iż odstępuje od dwóch umów handlowych zawartych przez Emitenta z Zamawiającym ...

> więcej

51/2013 (11.12.2013)

Wynik przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"

W nawiązaniu raportu bieżącego nr 46/2013 z dnia 26 listopada 2013 r., w którym Spółka informowała o przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce" Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z ww. przetargiem nie wpłynęła żadna oferta.

> więcej

50/2013 (29.11.2013)

Odstąpienie od umowy na wykonanie prac mechanicznych na terminalu LNG w Świnoujściu

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 13/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. oraz 28/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r., dotyczących realizacji umowy na wykonanie prac mechanicznych na terminalu LNG w Świnoujściu, Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 listopada 2013 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze odstąpił od ww. umowy ...

> więcej

49/2013 (28.11.2013)

Wynik przetargu na sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego w dniu 12 listopada 2013 r., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2013 w dniu 12 listopada 2013 r. Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z ww. przetargiem nie wpłynęła żadna oferta.

> więcej

Strona nr 1 z 57   

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.