Energomontaż English version
Raporty bieżące

Raport bieżący nr: 51/2013
Data raportu: 11.12.2013

Wynik przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce"

W nawiązaniu raportu bieżącego nr 46/2013 z dnia 26 listopada 2013 r., w którym Spółka informowała o przetargu na sprzedaż kompleksu mieszkaniowego „Osiedle Książęce" Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka) informuje, że w związku z ww. przetargiem nie wpłynęła żadna oferta.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

 

Załączniki:

Raport bieżący nr 51/2013 [pdf]
0,1 MB

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.