Energomontaż English version
Raporty bieżące

Raport bieżący nr: 2/2014
Data raportu: 14.01.2014

Odstąpienie od kontraktu na dostawę i montaż konstrukcji stalowych reaktorów SCR realizowanego w Elektrowni Kozienice S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2012 opublikowanego dnia 23 maja 2012 roku Syndyk spółki ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. w upadłości likwidacyjnej (Emitent, Spółka, Wykonawca) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2014 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze poinformował RAFAKO S.A. (Zamawiający), iż odstępuje od kontraktu handlowego zawartego przez Emitenta z Zamawiającym.

Przedmiotem kontraktu, o którym mowa powyżej była dostawa i montaż konstrukcji stalowych reaktorów SCR z przeznaczeniem dla budowy Instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów OP-650 nr 4, 5, 6, 7, 8 w Elektrowni Kozienice S.A.

Mając na uwadze, że zasadniczymi celami postępowania upadłościowego są szybkie i efektywne spieniężenie majątku upadłego a w konsekwencji jak najkorzystniejsze zaspokojenie wierzycieli upadłego, w ocenie Syndyka masy upadłości dalsza kontynuacja kontraktu nie była dla masy upadłości korzystna i narażała ją na dodatkowe koszty.

Szacunkowa wartość prac pozostałych do wykonania w ramach kontraktu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosiła łącznie ok. 9,5 mln zł netto.
Konsekwencją odstąpienia od kontraktu jest zmniejszenie przychodów Emitenta.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Załączniki:

Raport bieżący nr 2/2014 [pdf]
0,1 MB

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.