string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt669f6679b5edd'" string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt669f6679b5fe8'" Energomontaż English version
O spółce
string(81) "Smarty error: problem writing temporary file '//tmp/templates_c/wrt669f6679bc9fe'"

Energomontaż - Południe SA działa od 60 lat na polskim i światowym rynku budownictwa energetycznego oraz przemysłowego.

Wiodącą działalnością firmy są usługi w zakresie montażu, modernizacji, remontów urządzeń oraz instalacji energetycznych i przemysłowych. Podstawową działalność uzupełniają projekty deweloperskie, usługi specjalistycznych ośrodków oraz produkcja spawanych konstrukcji stalowych.

Głównymi odbiorcami usług i wyrobów Spółki są: energetyka zawodowa i przemysłowa, huty, koksownie, zakłady chemiczne, zakłady przemysłu spożywczego.

Opierając się na tradycji i zdobytym doświadczeniu, Spółka stale rozwija technologie montażu współpracując z renomowanymi partnerami.

O pozycji firmy na rynku świadczy ponad 200 obiektów energetycznych zrealizowanych w kraju i na świecie o łącznej mocy ponad 15.000 MW. Na swojej liście referencyjnej firma ma obiekty zrealizowane w 28 krajach świata.

Zapraszamy do współpracy!

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.