Energomontaż English version
Raporty bieżące

Raport bieżący nr: 08/2007
Data raportu: 27.02.2007

Sprzedaż akcji

Zarząd Spółki Energomontaż - Południe S.A. zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie o sprzedaży posiadanych akcji przez znaczącego akcjonariusza - Spółkę UBS AG Zurich. Według dostarczonych informacji, Spółka na dzień 30 stycznia 2007 roku posiadała 615.540 szt. akcji, co stanowiło 5.6% kapitału/głosów na ZA, natomiast po sprzedaży, wg stanu na dzień 31 stycznia 2007 Spółka posiada 505.540 szt. akcji, co stanowi 4.6% kapitału/głosów.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Izabela Jakubiec Członek Zarządu
Dorota Cieślak Prokurent

 

Podstawa prawna:

 

Załączniki:

Sprzedaż akcji [pdf]
0,03 MB

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.