Energomontaż English version
Raporty bieżące

Raport bieżący nr: 07/2007
Data raportu: 26.01.2007

Prognoza wyniku Spółki zależnej na rok 2007

Zarząd Spółki „Energomontaż-Południe” S.A. (Emitent) informuje, że prognozowany wynik brutto na rok 2007 spółki Wica Invest Sp. z o.o., zaleznej w 100% od Emitenta, prowadzącej działalność developerską, wynosi: 9,6-14,5 mln zł. Ponadto Emitent informuje, że prognoza wyniku skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Emitenta na rok 2007 zostanie podana do publicznej wiadomości w I kwartale 2007 r. Prognoza wyniku jednostkowego została przedstawiona w raporcie bieżącym nr 47/2006.
Przewidywany wstępny skonsolidowany wynik brutto Emitenta i spółki „Wica-Inwest” SA na rok 2007 wynosi: 19,0 mln - 23,0 mln zł.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę
Marcin Jochemczak Członek Zarządu
Dorota Cieślak Prokurent

 

Podstawa prawna:

 

Załączniki:

Prognoza wyniku Spółki zależnej na rok 2007 [pdf]
0,03 MB

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.