Energomontaż English version
Raporty bieżące

Raport bieżący nr: 05/2007
Data raportu: 16.01.2007

Złożenie Prospektu Emisyjnego

Zarząd Spółki Energomontaż - Południe informuje, iż w dniu 16.01.2007 w Komisji Nadzoru Finansowego celem zatwierdzenia złożony został Prospekt Emisyjny, przygotowany w związku z publiczną ofertą subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda, oraz powstałych w związku z nimi praw do akcji serii C.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Marek Koryciński Prezes Zarządu
Izabela Jakubiec Członek Zarządu

 

Podstawa prawna:

 

Załączniki:

Złożenie Prospektu Emisyjnego [pdf]
0,03 MB

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.