Energomontaż English version
Raporty bieżące

Raport bieżący nr: 02/2007
Data raportu: 03.01.2007

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C

Zarząd Spółki Energomontaż – Południe S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż działając na podstawie Uchwały nr 2 § 1 pkt. 3 NWZA Spółki z dnia 13.11.2006 r. po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej ustalił cenę emisyjną akcji serii C na kwotę 1,1 zł (jeden
złoty i dziesięć groszy) za jedną akcję.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Izabela Jakubiec Członek Zarządu
Marcin Jochemczak Członek Zarządu

 

Podstawa prawna:

 

Załączniki:

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C [pdf]
0,03 MB

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.