Energomontaż English version
Serwis prasowy

01.09.2015

Obwieszczenie w sprawie listy wierzytelności


OBWIESZCZENIE

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Energomontaż-Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 2/13/12 podaje do publicznej wiadomości, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14 i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i 257 prawa upadłościowego i naprawczego.

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.