Energomontaż English version
Kalendarium
Termin na złożenie akcji na okaziciela celem uczestniczenia w WZ Spółki

23.06.2014

Termin na złożenie akcji na okaziciela celem uczestniczenia w WZ Spółki

Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia tj. do dnia 23.06.2014 r. i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu WZ. W ww. zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem walnego zgromadzenia.

.
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.