Energomontaż English version
Serwis prasowy

17.09.2013

Uprawomocnienie postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki

W dniu 17 września 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dniem 10 września 2013 roku stwierdził prawomocność postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku Spółki z dnia 28 sierpnia 2013 roku.

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.