Energomontaż English version
Kalendarium
Nabycie akcji Spółki

08.09.2010

Nabycie akcji Spółki

Pani Renata Gasinowicz zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych poinformowała Spółkę, iż w związku z transakcjami nabycia łącznie 166.725 szt. akcji Spółki rozliczonymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 września 2010 roku, posiada łącznie 11.955.454 szt. akcji Spółki co stanowi 16,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 11.955.454 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 16,85% ogólnej liczby głosów.

.
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.