Energomontaż English version
Kalendarium
Zakończenie emisji akcji

05.02.2010

Zakończenie emisji akcji

 
W dniu 5 lutego 2010 r. zakończona została emisja 22.582.001 szt. akcji serii E przeprowadzona w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. W ramach emisji spółka PBG S.A. objęła 17.743.002 szt. akcji serii E a Pan Andrzej Hołda objął 4.838.999 szt. akcji serii E.

Tym samym zrealizowana została umowa inwestycyjna z PBG S.A. w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Energomontaż-Południe S.A.

Zgodnie z ww. umową inwestycyjną PBG S.A. zobowiązało się do zapewnienia Energomontażowi-Południe na warunkach rynkowych i z zachowaniem zasad konkurencji uczestnictwa w realizacji przedsięwzięć gospodarczych (kontraktów) realizowanych przez Grupę Kapitałową PBG, w których łączna wartość prac zleconych Energomontażowi-Południe w okresie 2009-2011 r. wyniesie co najmniej 250 mln zł.

PBG S.A. zadeklarowało również, że dokona konsolidacji wokół Energomontaż-Południe S.A. potencjału wykonawczego w segmencie usług montażowych i instalacyjnych dla energetyki. Inwestycje w środki trwałe lub inne aktywa, w szczególności nabywanie lub obejmowanie udziałów albo akcji spółek prowadzących działalność w zakresie energetyki będą realizowane przez PBG S.A. przy udziale Energomontaż-Południe jako spółki wiodącej.

Wyrazem realizacji umowy inwestycyjnej w zakresie zacieśnienia współpracy Energomontażu-Południe S.A. z PBG S.A. jest m.in. powołanie konsorcjum z PBG Technologia Sp. z o.o. do prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowej dachu stadionu piłkarskiego w Gdańsku Letnicy, o wartości ok. 93 mln zł.

W opinii Zarządu Energomontaż-Południe SA transakcja wzmocni Spółkę kapitałowo, poprawi pozycję konkurencyjną Spółki na rynku i jej zdolność do pozyskiwania nowych kontraktów.

więcej >>

.
drukowanie
Poleć znajomemu
Powrót do poprzedniej strony
Powrót do początku strony

Copyright © Energomontaż - Południe S.A.